Alubrand

Fasad- och Ventilationsgaller

Solavskärmning

Alubrand Försäljnings AB projekterar, utvecklar och säljer gallerprodukter inom de olika produktgrupperna:
solskyddgaller, fasadgaller, täckgaller och golvgaller.

Vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Alubrand har lång erfarenhet inom byggsektorn.

Kontakta oss gärna för mer information. Vi vill gärna vara med tidigt i projektet för att tillföra vår kunskap och kommer gärna ut på plats.

Solavskärmning

Vertikal solavskärmning KISP

Ventilationsgaller, Täckgaller, Dekorgaller

Ventilationsgaller Friends Arena

Solavskärmning

Horisontell solavskärmning

Information om Alubrand Försäljnings AB och Alubrand gallerprodukter finns representerade:
Alubrand i den svenska publika söktjänsten Byggbasen